LASERTEX FUTURA TWIN DIRECT

双激光头系统

LASERTEX FUTURA TWIN DIRECT

Lasertex Twin Direct 专为在安全环境中进行批量生产而设计,无需耗材.

双头立式

  • 双激光器同时工作,产量倍增
  • 自动化AR辅助定位系统
  • 横向移动
  • 安全光栅
  • 两个独立装载的人体模型
  • 人体模型更快捷的更换服装
  • 操作区域可视化
  • 智能视觉定位系统
  • 橡胶人体模型(单头可选)
咨询信息
LASERTEX FUTURA TWIN DIRECT